Home

Workshop

Trainingen

Coaching

De Riti & Rivaaj workshops informeren je over de traditionele Sanatan dharma rituelen en gebruiken. Door deel te nemen aan de workshops neemt je op een gezellige manier kennis van de tradities en kunt je deze kennis zelfstandig in jouw persoonlijke situatie toepassen. Lees meer…

Amiet Bhoera

Heek leuk om te zien hoe u dit deelt met mensen. Als bruidsfotograaf herken ik een aantal punten.

Amiet BhoeraFotograafPhoto Designs

Koop hier jouw handige checklist voor Tilak en Tilwaan, Bhatwaan en Vivah sanskaar.

iShakti

Create, feel, live your life 

i Staat voor de eigen unieke kracht die in ieder mens aanwezig is. De eigenheid van ons als individu komt tot uiting door onze persoonlijke krachten en onderscheidt ons van anderen.

Shakti heeft verschillende betekenissen; Shakti staat voor (vrouwelijke) energie, voor kracht van het bewustzijn, het innerlijke of bekwaamheid.

Door de verbintenis tussen i en Shakti ontstaat er een universele krachtige energie die voldoende ruimte schept voor onze persoonlijke ontwikkeling. Tegelijkertijd maakt deze verbintenis ons bewust van de verbinding met anderen. iShakti hanteert deze zienswijze als uitgangspunt bij het creëren van het aanbod.

Ondanks de emanciperende beweging binnen de Hindoestaanse gemeenschap zijn er nog probleemsituaties die  door een hoge drempel van onze schaamtecultuur blijven voortbestaan.

iShakti streeft naar de verwerping van de taboe en schaamte cultuur.

Weloverwogen kiest iShakti er voor om de Hindoestaanse vrouwen haar hulp aan te bieden, omdat binnen de Hindoestaanse cultuur vrouwen de rol van sleutelfiguren vervullen. Wanneer deze vrouwen weer in hun volledige kracht komen  zal hun positieve invloed zich binnen de gehele gemeenschap kunnen verspreiden.

iShakti heeft haar dienstverlening gemaakt om Hindoestaanse vrouwen te helpen bij het oplossen van hun persoonlijke problemen en/of voor het beantwoorden van culturele vraagstukken die zij hebben. De workshops, trainingen en cursussen dienen ter ondersteuning om persoonlijke uitdagingen op eigen kracht aan te kunnen, waarbij de Hindoestaanse identiteit behouden en op waardige wijze beleefd wordt.

Met trots presenteert en introduceert iShakti haar eerste dienst:

‘Riti & Rivaaj workshop‘.